Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn python cdk

Amazon CDK cho K8s - những bước cơ bản.

  Như chúng ta đã biết thì CDK là một framework của Amazon để viết code cho việc thiết lập hạ tầng mạng cho những ứng dụng chạy trên Amazon Web Service.  Không giống như các công cụ automation hạ tầng khác, muốn sử dụng framework này bạn phải biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình như : TypeScript, .NET, Java hay Python.  Trong bài viết này mình đề cập đến dùng CDK framework để viết một hạ tầng kubernetes trên AWS dùng ngôn ngữ python.  Trước khi đi vào thiết lập một ví dụ dùng ngôn ngữ python thì bạn cần cài Python và PIP kèm theo.  I. Các tool cần có:      Python >= 3.7.7      pipenv version 2018.11.26 hoặc cao hơn.  II. Cài đặt:      Cài đặt cdk8s thì bạn có 2 cách cài:  $ brew install cdk8s hoặc:  $ npm install -g cdk8s-cli III. Tạo project:     Ok, giờ bạn tạo project cdk bạn chạy các command sau:  $ mkdir hello $ cd hello $ cdk8s init python-app creating a new project from template: python-app ... Quá trình làm mình sẽ thực hiện các bước sau: Tạo một thư mục hello   Cài đặt cá