Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn prosy

Prosus mua lại StackOverflow với giá 1,8 tỷ USD.

  Bây giờ người dùng sẽ sang một trang mới cũng như StackOverflow sẽ có một bước ngoặc mới khi hôm nay Prosus (PROSY) thông báo đã mua lại StackOverflow với giá 1,8 tỷ đô la.  Đây là một sự kiện không chỉ dành cho 2 công ty này mà còn ảnh hưởng đến người dùng đặc biệt là developer trên thế giới.  Tham khảo: https://stackoverflow.blog/2021/06/02/prosus-acquires-stack-overflow/