Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn java

Find Security Bugs với Jenkins, Maven và Sonaqube

https://find-sec-bugs.github.io/ Findsecbugs là một plugin cho việc kiểm tra các lỗi bảo mật cho một ứng dụng web chạy Java. Plugin này có thể tích hợp với nhiếu công cụ phát triền khác nhau như : Eclipse , IntelliJ và NetBeans. Ngoài ra nó được dùng trong CI như Jenkins và Sonar. Bài viết này tập  trung vào việc Findsecbugs tích hợp với Maven và Jenkins. I. Cài đặt FindBug plugin trên Jenkins. Manage Jenkins >> Manage Plugin >> Available Select : "FindBug Plug-in" II. Configure Maven: 1. Cấu hình file POM: Trong file pom.xml : [...] < build >     < plugins >                  [...]         <!-- SpotBugs Static Analysis -->         < plugin >             < groupId >com.github.spotbugs</ groupId >             < artifactId >spotbugs-maven-plugin</ artifactId >             < version >3.1.1</ version >             < configuration >                 < effort

Spring cloud - bootstrapping là gì ? Xây dựng một ứng dụng sử dụng spring cloud cơ bản.

I. Khái quát:  Spring cloud là một framework để xây dựng một ứng dụng trên nền tảng đám mây rất mạnh mẽ. Khi chuyển qua môi trường phân tán (distributed env ) các framework thường đối mặt với các vấn đề chung. và framework này cung các các giải pháp để giải quyết những vấn đề đó. Các ứng dụng chạy với kiến trúc microservices thường mong muốn cho việc phát triển, triển khai và bảo trì một cách đơn giản nhất. Việc phân tích, phân thành mảng nhỏ các ứng dụng cho phép lập trình viên tập trung giải quyết một vấn đề trong một thời  điểm. và không ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống. Mặt khác những thử thách khác nhau khi chúng ta tiến tới sử dụng kiến trúc microservices: Những cấu hình bên ngoài là linh động và không cần build lại dịch vụ. Service discovery (dịch vụ quan sát và phát hiện ) Ẩn các dịch vụ phức tạp được deploy lên các host khác nhau.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ build 5 microservcie, 1 config server và 1 discovery server, 1 gateway server, 1 book servi