Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn CI/CD

Tiến trình CI/CD trong phần mềm và thực tế áp dụng cho ngành Network.

Bài này mình viết cho vnpro đã đăng tại : https://vnpro.vn/thu-vien/tien-trinh-cicd-trong-phan-mem-va-thuc-te-ap-dung-cho-nganh-network-3588.html Trong kỹ thuật phần mềm, tiến trình CI/CD làm cho quá trình phát triển phần mềm nhanh hơn, thời gian release (ra đời) một sản phẩm được rút ngắn rất nhiều, nâng cao hiệu năng làm việc của developer.  Vậy kỹ thuật CI/CD process là gì ?  CI viết tắt bởi Continuous Integration và CD viết tắt bởi Continuous delivery. Liên tục tích hợp (CI) là quá trình diễn ra một cách liên tục không đứt quản trong phần việc develop --> testing --> build --> deploy.  Liên tục chuyển giao(CD) là quá trình ra đời sản phầm một cách liên tục theo từng phiên bản của phần mềm. (versioning) làm phần mềm dần hoàn thiện hơn cho tới bản release chính thức. Quá trình liên tục tích hợp(CD), cần có các thành phần :  1. Nơi chứa source code của nhà phát triển có thể là các phần mềm như: github, gutlab, bitbucket, .... 2. Tiến trình testing phần mềm : chạy các unit t