Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Cách viết một trang đăng ký và trang đăng nhập với php7 và database là mysql.

OK, đã rất lâu rồi không làm việc lại với PHP và MySQL, hiện tại phiên bản PHP đã có version 8.0.9 và ngày release là 29 tháng 7 năm 2021.  Phiên bản tăng liên tục nên một số thư viện cũng nhưng các function kèm theo cũng loại bỏ và phát triển các thư viện mới hơn.  Ví dụ điển hình như PHP 5 thì dùng mysql_connect để kết nối với database MySQL, còn PHP version cao hơn thì sử dụng mysqli_connect.  Trước khi vào làm bài này thì bạn cần phải chuẩn bị cài đặt trước.  1. Database MySQL  2. PHP và các thư viện kèm theo. 3. Có thể là Apache hoặc Nginx.  Tạo database:  Bạn tạo một file config.php để chứa thông tin database name, username, password, .... <?php    define('DB_SERVER', 'localhost');    define('DB_USERNAME', 'root');    define('DB_PASSWORD', 'xxxx');    define('DB_DATABASE', 'development_db');    $db = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USERNAME,DB_PASSWORD,DB_DATABASE); ?> Bạn phải tạo một database có tên là: developm

Thiết lập đơn giản một cookie message cho website.

 Từ khi hội đồng châu Âu khuyến caó các nhà cung cấp dịch vụ website phải thể hiển cảnh báo đối với cookie người dùng được lưu.   Vậy cookie là gì ? Mình search ra 2 kết qủa như sau : Cookies là  các tệp  được  trang web người dùng truy cập  tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách  lưu thông tin duyệt web . Với Cookies, các trang web có thể  duy trì trạng thái đăng nhập của bạn ,  ghi nhớ tùy chọn  trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của người dùng. Cookie là một đoạn văn bản mà một Web server có thể lưu trên ổ cứng của người dùng. Cookie cho phép một website lưu các thông tin trên máy tính của người dùng và sau đó lấy lại nó. Các mẩu thông tin sẽ được lưu dưới dạng cặp tên – giá trị  ( name-value ). Ok, giờ bạn hiểu cookie là gì rồi đúng không ?  Vậy thiết lập nó như thế nào khi bạn tạo một website đơn giản như website bán hàng, website tin tức, website giới thiệu về công ty, vân vân, ....  Để thiết lập một cookie message có rất nhiều các