Chuyển đến nội dung chính

Thiết lập đơn giản một cookie message cho website.

 Từ khi hội đồng châu Âu khuyến caó các nhà cung cấp dịch vụ website phải thể hiển cảnh báo đối với cookie người dùng được lưu.  Vậy cookie là gì ? Mình search ra 2 kết qủa như sau :

Cookies là các tệp được trang web người dùng truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Với Cookies, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạnghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của người dùng.


Cookie là một đoạn văn bản mà một Web server có thể lưu trên ổ cứng của người dùng. Cookie cho phép một website lưu các thông tin trên máy tính của người dùng và sau đó lấy lại nó. Các mẩu thông tin sẽ được lưu dưới dạng cặp tên – giá trị (name-value).

Ok, giờ bạn hiểu cookie là gì rồi đúng không ? 

Vậy thiết lập nó như thế nào khi bạn tạo một website đơn giản như website bán hàng, website tin tức, website giới thiệu về công ty, vân vân, .... 

Để thiết lập một cookie message có rất nhiều cách, một cách đơn giản nhất là tận dụng CSS trên bootstrap , tận dụng javascript có sẵn hoặc bạn download lưu về server rồi include vào code của bạn. 


Javascript bạn có thể add đoạn code này vào: 

<script>

/*

 * Bootstrap Cookie Alert by Wruczek

 * https://github.com/Wruczek/Bootstrap-Cookie-Alert

 * Released under MIT license

 */

(function () {

    "use strict";


    var cookieAlert = document.querySelector(".cookiealert");

    var acceptCookies = document.querySelector(".acceptcookies");


    if (!cookieAlert) {

       return;

    }


    cookieAlert.offsetHeight; // Force browser to trigger reflow (https://stackoverflow.com/a/39451131)


    // Show the alert if we cant find the "acceptCookies" cookie

    if (!getCookie("acceptCookies")) {

        cookieAlert.classList.add("show");

    }


    // When clicking on the agree button, create a 1 year

    // cookie to remember user's choice and close the banner

    acceptCookies.addEventListener("click", function () {

        setCookie("acceptCookies", true, 365);

        cookieAlert.classList.remove("show");


        // dispatch the accept event

        window.dispatchEvent(new Event("cookieAlertAccept"))

    });


    // Cookie functions from w3schools

    function setCookie(cname, cvalue, exdays) {

        var d = new Date();

        d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000));

        var expires = "expires=" + d.toUTCString();

        document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/";

    }


    function getCookie(cname) {

        var name = cname + "=";

        var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);

        var ca = decodedCookie.split(';');

        for (var i = 0; i < ca.length; i++) {

            var c = ca[i];

            while (c.charAt(0) === ' ') {

                c = c.substring(1);

            }

            if (c.indexOf(name) === 0) {

                return c.substring(name.length, c.length);

            }

        }

        return "";

    }

})();

</script>

Về phần CSS thì bạn include 2 file css trên bootstrap này vào: 

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">


    <!-- cookiealert styles -->

    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/Wruczek/Bootstrap-Cookie-Alert@gh-pages/cookiealert.css">

  Phần chinh xuất hiện message cho cookie của bạn là: 

<div class="alert text-center cookiealert" role="alert">

    <b>Do you like cookies?</b> &#x1F36A; We use cookies to ensure you get the best experience on our website. <a href="https://cookiesandyou.com/" target="_blank">Learn more</a>


    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm acceptcookies">

        I agree

    </button>

</div>

Ok, vậy bạn đã thiết lập xong một thông điệp lưu cookie của người dùng rồi. Đa số các website hiện tại đều xuất hiện thông điệp này. 

Ví dụ : trang này mình mới làm : https://911finder.co/

thì thông điệp xuất hiện như hình sau : 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

 Medium.com là trang web có những bài viết về IT, phần mềm và công nghệ nói chung rất phổ biến và chất lượng.  Nhưng khoảng 1 tuần nay không vào được bằng cả mạng viettel và 4G của Mobi phone.  Dân It thường tham khảo các bài viết trên trang này. Nhiều bài viết hay và chất lượng. là một cơ sở dữ liệu lớn cho dân IT nhưng đã bị chặn.  Các bài viết này thường thì có tính quy chuẩn và dài hơn, các topic có chất lượng hơn so với stackoverflow.  Nhưng các subdomain thì vẫn truy cập được như:  https://about.medium.com Bạn có thể tham khảo lý do vì sao medium.com bị chặn ở Việt nam. tại trang tinh tế:  Nói chung mình không thích điều này.  https://tinhte.vn/thread/website-medium-khong-truy-cap-duoc-la-do-website-chet-hay-chan-ip-viet-nam-nhi.3231608/

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python. sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống. Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh. Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2 Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script. import sys print "This is the name of the script: " , sys . argv [ 0 ] print "Number of arguments: " , len ( sys . argv ) print "The arguments are: " , str ( sys . argv ) Tên của script này : sysargv.py Số lượng arg là : 1 Arg là : ['sysargv.py'] python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py Number of arguments:  2 The arguments are:  ['test1020.py', '111']

GitHub Actions là gì ? Làm quen với GitHub Actions.

  Như ta đã biết github là nới chứa source code nổi tiếng thế giới hiện nay, ngoài github còn có gitlab, bitbucket, codecommit, ... Cơ bản github miễn phí cho người dùng developer, nếu nhu cầu sử dụng nhiều repo cũng như project có nhiều thanh viên developer tham gia thì bạn có thể mua bản nâng cao.  Về tiến trình CI/CD process, chúng ta có thể biết tới như Jenkins, Team City, Codepipeline trên AWS, ...  GitHub Actions mới ra đời gần đây , ngày 13 tháng 11 năm 2019, GitHub Actions ra phiên bản đầu tiên, trước đó khoảng 1 năm bản beta ra đời.  Tham khảo tại đây : https://github.blog/2019-08-08-github-actions-now-supports-ci-cd/ GitHub Actions khá đơn giản, khi tiến trình build, test và deploy được viết trong một file có định dạng yaml nằm trong thư mục .github/workflows/ trong chính source code của bạn.  GitHub Actions là một event-driven nghĩa là chương trình chạy một loạt các dòng lệnh khi bạn nhận được 1 event, ví dụ mỗi lần một developer nào đó tạo một pull request cho một repositor