CDN cloudflare for buabay.com

Sau khi nâng cấp hệ thống buabay.com đã hoạt động một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn khi truy cập vào https://buabay.com

Buabay sử dụng công nghệ CDN cloudflare để tăng tốc truy cập website cũng như chống lại các cuộc tấn công mạng DDoS.

Theo như kế hoạch thì buabay.com sẽ triển khai nền tảng thương mại điện tử áp dụng công nghệ kubernetes và điện toán đám mây.

#kubernetes

#buabay #cloudflare

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.