Trang web medium.com chết, vì sao ?

 Medium.com là trang web có những bài viết về IT, phần mềm và công nghệ nói chung rất phổ biến và chất lượng. 

Nhưng khoảng 1 tuần nay không vào được bằng cả mạng viettel và 4G của Mobi phone. 

Dân It thường tham khảo các bài viết trên trang này. Nhiều bài viết hay và chất lượng. là một cơ sở dữ liệu lớn cho dân IT nhưng đã bị chặn. 

Các bài viết này thường thì có tính quy chuẩn và dài hơn, các topic có chất lượng hơn so với stackoverflow. Nhưng các subdomain thì vẫn truy cập được như: 

https://about.medium.com


Bạn có thể tham khảo lý do vì sao medium.com bị chặn ở Việt nam. tại trang tinh tế: 

Nói chung mình không thích điều này. 

https://tinhte.vn/thread/website-medium-khong-truy-cap-duoc-la-do-website-chet-hay-chan-ip-viet-nam-nhi.3231608/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.