Azure là gì ? vài cảm nhận về Azure cloud.

 Azure là nền tảng công nghệ đám mây của Microsoft. Nó cũng giống như Amazon Web Service của Amazon và Google Cloud của hãng google, Ali cloud của Alibaba.


Microsoft Azure Translate - CELUM

Những chú ý ban đầu khi làm quên với Azure: 

1. Subcription

    - Trước khi sử dụng các dịch vụ trong Azure điều đầu tiên bạn phải tạo một subcription cho tài khoản Azure của bạn. 

    - Subcription là dịch vụ chứa các thông tin về thanh toán, tài khoản của bạn, khi bạn sử dụng các dịch vụ gì thì chi phí được tính trên subcription của bạn. 2. Resource group

    - Là nhóm các tài nguyên mà bạn cần group nó lại, bạn có thể group theo môi trường mà bạn đang định thiết lập;

         Như môi trường develop, qc, staging hay môi trường production. 

    - Và resource group này phải chạy trên một vùng nào đó; ví dụ như : East US, East US 2,    South East Asia, ... nó giống như region của AWS. 


 3. Các service hay dùng trên Azure: 

   - Virtual Marchine: máy ảo -  nó tương đương vơi EC2 instance của AWS. 

   - Conttainer Instances  : là docker container chạy các ứng dụng trên nó. 

   - Function App: Chạy các function không dùng server, gọi là serverless, tương tự như lambda function bên AWS.

   - Storage account : tương tự S3 storage của AWS nhưng bên Azure phần này tương đối phong phú: 

        Có các dịch vụ bên trong như: Blob service, File Service, Table service, Queues service. 

     -  Api Management tương đương với AP Gateway bên AWS, nhưng Api Management của Azure có tích hợp OAuth2 bên trong nó. 


   Trong khi AWS dùng dịch vụ Cognito để authentication. Và trong Coginto sẽ có những component khác nhau như : integrate authentication với các bên thứ 3 như : facebook, google, twitter, ...

    Azure có Azure CDN tương tự CDN của Amazon là : Cloudfront. 

    Azure Key Vault tương tự như Amazon SSM. 
 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.