Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2020

Tiến trình CI/CD trong phần mềm và thực tế áp dụng cho ngành Network.

Hình ảnh
Bài này mình viết cho vnpro đã đăng tại : https://vnpro.vn/thu-vien/tien-trinh-cicd-trong-phan-mem-va-thuc-te-ap-dung-cho-nganh-network-3588.html Trong kỹ thuật phần mềm, tiến trình CI/CD làm cho quá trình phát triển phần mềm nhanh hơn, thời gian release (ra đời) một sản phẩm được rút ngắn rất nhiều, nâng cao hiệu năng làm việc của developer.  Vậy kỹ thuật CI/CD process là gì ?  CI viết tắt bởi Continuous Integration và CD viết tắt bởi Continuous delivery. Liên tục tích hợp (CI) là quá trình diễn ra một cách liên tục không đứt quản trong phần việc develop --> testing --> build --> deploy.  Liên tục chuyển giao(CD) là quá trình ra đời sản phầm một cách liên tục theo từng phiên bản của phần mềm. (versioning) làm phần mềm dần hoàn thiện hơn cho tới bản release chính thức. Quá trình liên tục tích hợp(CD), cần có các thành phần :  1. Nơi chứa source code của nhà phát triển có thể là các phần mềm như: github, gutlab, bitbucket, .... 2. Tiến trình testing phần mềm : chạy các unit t

Stateful Sets trong kubernetes.

Hình ảnh
 Khi set up một hệ thống kubernetes, có cả database trong đó thì phần tạo database master - slave trong kubernetes là phần tương đối khó nhằn,  Ví dụ trong bài viết này ta sẽ tạo một pod master và 2 pods slave , Pod master cho phép đọc và ghi dữ liệu, trong khi các pods slave còn lại chỉ cho phép đọc. Trước tiên ta sẽ set up pod master trước và sau đó là các slave.  Các bước set up các pod master và slave như hình.  Lúc này ta khai báo biến MASTER_HOST trỏ đến mysql-master để dữ liệu cần replicate từ master đã chỉ định  Trong headless service cần khai báo metadata name là:  name : mysql-h clusterIP : None   Và trong pod-definition.yml thì cần khai báo : subdomain : mysql-h hostname : mysql-pod Copy metadata và spec vào phần template của Deployment và đổi Deployment thành StatefulSet  Lúc này DNS trong kubernetes sẽ là : mysql-pod.mysql-h.default.svc.cluster.local  Nó sẽ bị duplicate DNS như trên.  Stateful Sets trong kubernetes là khi bạn tạo các pod StatefulSet thì pod được tạo đầu t