Chuyển đến nội dung chính

Cisco Meraki là gì và các tính năng cơ bản.Cisco Meraki là bộ giải pháp quản lý mạng trên nền bản internet nó mở ra việc quản trị tập trung các vị trí, hạ tầng và các thiết bị.

Các thành phần bao gồm:

1. Giải pháp toàn diện cho việc quản trị mạng trên nền tảng đám mây.
2. Wireless, Switching, Security and SD-WAN, Mobile Device Management (MDM), and Smart Cameras.
3. Tích hợp phần cứng, phần mềm và các  dịch vụ đám mây.Tích hợp Meraki :

Meraki cung cấp 5 giải pháp tich1 hợp:

Dashboard API : Cung cấp dịch vụ REST API cho các thiết bị, quản trị và giám sát.

Webhook Alerts: Hệ thống thông báo thời gian thực cho những sự kiện và giám sát healthcheck.

Location Scanning API : Là một phương thức HTTP POST được cấu hình trên Dashboard cung cấp thông tin vị trí client qua GPS hoặc X/Y (toạ độ) dựa trên AP tích hợp địa chỉ và tín hiệu.

MV Sense: Là bộ tập hợp REST API và luồng thời gian thực MQTT cho phép giám sát không gian vật lý dựa trên số seri của MV camera.

External Captive Portal cho phép một tổ chức có thể xây dựng mô hình liên kết một cách tuỳ thích cho các thiết bị trong môi trường không dây của họ.
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys print"This is the name of the script: ", sys.argv[0]print"Number of arguments: ", len(sys.argv)print"The arguments are: ", str(sys.argv)

Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Vậy REST là gì:

Có 6 yếu tố của REST như sau:

1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này.

2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác.

3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không.

4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa.

5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau.

6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác.

RESTful web service là gì :

Kiế…

Cài đặt docker trên windows server 2016.

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :