Cisco Meraki là gì và các tính năng cơ bản.Cisco Meraki là bộ giải pháp quản lý mạng trên nền bản internet nó mở ra việc quản trị tập trung các vị trí, hạ tầng và các thiết bị.

Các thành phần bao gồm:

1. Giải pháp toàn diện cho việc quản trị mạng trên nền tảng đám mây.
2. Wireless, Switching, Security and SD-WAN, Mobile Device Management (MDM), and Smart Cameras.
3. Tích hợp phần cứng, phần mềm và các  dịch vụ đám mây.Tích hợp Meraki :

Meraki cung cấp 5 giải pháp tich1 hợp:

Dashboard API : Cung cấp dịch vụ REST API cho các thiết bị, quản trị và giám sát.

Webhook Alerts: Hệ thống thông báo thời gian thực cho những sự kiện và giám sát healthcheck.

Location Scanning API : Là một phương thức HTTP POST được cấu hình trên Dashboard cung cấp thông tin vị trí client qua GPS hoặc X/Y (toạ độ) dựa trên AP tích hợp địa chỉ và tín hiệu.

MV Sense: Là bộ tập hợp REST API và luồng thời gian thực MQTT cho phép giám sát không gian vật lý dựa trên số seri của MV camera.

External Captive Portal cho phép một tổ chức có thể xây dựng mô hình liên kết một cách tuỳ thích cho các thiết bị trong môi trường không dây của họ.
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.