Chuyển đến nội dung chính

Tổng quan về Clair tool.
Clair là một mã nguồn mở dùng để quét các lỗ hổng (vulnerability) và là một tool phân tích tĩnh các image container được phát triển bởi CoreOS.

Clair lấy thông tin lỗ hỗng từ các nguồn khác nhau và lưu vào cơ sở dữ liệu (database )
Clair xuất API cho các client yêu cầu và thực thi quét lỗ hổng. Điều đó cho thấy Clair là một tool "backend-only" , nó không được tích hợp với "frontend" để quét hay các máy quét lỗ hổng.

Có một vài công cụ của bên thứ 3 tích hợp với Clair nhưng quét các image từ terminal như là một phần của việc deploy.

Cài đặt Clair Theo link sau : https://github.com/coreos/clair/blob/master/Documentation/running-clair.md

Và có thể chạy Theo kiều container.

Dưới client ta chạy klar  tool với cấu trúc lệnh như sau:

CLAIR_ADDR=<Clair server URL>  klar <image name to be scanned>
Ví dụ ta cần scan image : python:3 trên server có cái CLAIR server :

CLAIR_ADDR=localhost klar python:3
Nếu Docker image python không có trên host thì nó sẽ tự động pull về và scan image này.

Sau khi scan xong thì output ra sẽ là:
Analysing 9 layers Got results from Clair API v3 Found 488 vulnerabilities Unknown: 22 Negligible: 181 Low: 150 Medium: 113 High: 22 CVE-2017-12424: [High] Found in: shadow [1:4.4-4.1] Fixed By: In shadow before 4.5, the newusers tool could be made to manipulate internal data structures in ways unintended by the authors. Malformed input may lead to crashes (with a buffer overflow or other memory corruption) or other unspecified behaviors. This crosses a privilege boundary in, for example, certain web-hosting environments in which a Control Panel allows an unprivileged user account to create subaccounts. https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-12424

Một số parameter cơ bản khi chạy Klar:

CLAIR_OUTPUT: là tham số set severity cho các lỗi bảo mật như : Medium , thì output ra severity sẽ là Medium trở lên

JSON_OUTPUT = True : output ra sẽ là dạng json. 

WHITELIST_FILE: xuất ra file yaml 

DOCKER_USER / DOCKER_PASSWORD / DOCKER_TOKEN: là các tham số kết nối với registry để pull image về

Klar: https://github.com/optiopay/klar


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

 Medium.com là trang web có những bài viết về IT, phần mềm và công nghệ nói chung rất phổ biến và chất lượng.  Nhưng khoảng 1 tuần nay không vào được bằng cả mạng viettel và 4G của Mobi phone.  Dân It thường tham khảo các bài viết trên trang này. Nhiều bài viết hay và chất lượng. là một cơ sở dữ liệu lớn cho dân IT nhưng đã bị chặn.  Các bài viết này thường thì có tính quy chuẩn và dài hơn, các topic có chất lượng hơn so với stackoverflow.  Nhưng các subdomain thì vẫn truy cập được như:  https://about.medium.com Bạn có thể tham khảo lý do vì sao medium.com bị chặn ở Việt nam. tại trang tinh tế:  Nói chung mình không thích điều này.  https://tinhte.vn/thread/website-medium-khong-truy-cap-duoc-la-do-website-chet-hay-chan-ip-viet-nam-nhi.3231608/

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python. sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống. Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh. Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2 Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script. import sys print "This is the name of the script: " , sys . argv [ 0 ] print "Number of arguments: " , len ( sys . argv ) print "The arguments are: " , str ( sys . argv ) Tên của script này : sysargv.py Số lượng arg là : 1 Arg là : ['sysargv.py'] python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py Number of arguments:  2 The arguments are:  ['test1020.py', '111']

GitHub Actions là gì ? Làm quen với GitHub Actions.

  Như ta đã biết github là nới chứa source code nổi tiếng thế giới hiện nay, ngoài github còn có gitlab, bitbucket, codecommit, ... Cơ bản github miễn phí cho người dùng developer, nếu nhu cầu sử dụng nhiều repo cũng như project có nhiều thanh viên developer tham gia thì bạn có thể mua bản nâng cao.  Về tiến trình CI/CD process, chúng ta có thể biết tới như Jenkins, Team City, Codepipeline trên AWS, ...  GitHub Actions mới ra đời gần đây , ngày 13 tháng 11 năm 2019, GitHub Actions ra phiên bản đầu tiên, trước đó khoảng 1 năm bản beta ra đời.  Tham khảo tại đây : https://github.blog/2019-08-08-github-actions-now-supports-ci-cd/ GitHub Actions khá đơn giản, khi tiến trình build, test và deploy được viết trong một file có định dạng yaml nằm trong thư mục .github/workflows/ trong chính source code của bạn.  GitHub Actions là một event-driven nghĩa là chương trình chạy một loạt các dòng lệnh khi bạn nhận được 1 event, ví dụ mỗi lần một developer nào đó tạo một pull request cho một repositor