Cơ bản về Jenkin pipeline


Như ta đã biết Jenkins là bộ công cụ build - deployment ứng dụng khá phổ biến hiện nay.

Ngoài Jenkins còn rất nhiều công cụ tương tự như: Team City, Bamboo, Codeship, etc...

Jenkins pipeline là một dạng(type) của jenkins, ngoài ra còn có các dạng build khác như : Freestyle Project, Maven Project, Multi-Configuration Project, ...

Bài viết chỉ tâp trung vào dạng jenkins pipeline:

Cơ bản Jenkins phải được kết nối tới Maven, Arti-factory, SonarQube và gitlab.

Trong phần cấu hình cript bạn định nghĩa các biến như: 
url_gitlab, path_maven, ....

 Các bước ta sẽ định nghĩa hàm build và cho từng các stage trong hàm build đó : 

  stage - kết nối đến gitlab và pull code từ nhánh development về :


   
   stage - build file jar và upload lên server.   Sau khi upload file jar lên server chuyển qua stage chạy ứng dụng.

Theo jenkins logs ta có thể biết được build thành công hay thất bại. 
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.