Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2018

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây . Vậy REST là gì: Có 6 yếu tố của REST như sau: 1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này. 2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác. 3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không. 4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa. 5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau. 6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác. RESTful web