Giới thiệu về Swig template engine.Swig là một template engine mạnh mẽ, nó không những hổ trợ cho node.js mà còn hỗ trợ cho Django và Jinia2. 
Ví dụ ta có một file html như sau : 
<h1>{{ pagename|title }}</h1>
<ul>
{% for author in authors %}
 <li{% if loop.first %} class="first"{% endif %}>
  {{ author }}
 </li>
{% endfor %}
</ul>
Trong file js bạn configure render template dùng swig như sau: 
var swig = require('swig');
swig.renderFile('/path/to/template.html', {
  pagename: 'awesome people',
  authors: ['Paul', 'Jim', 'Jane']
});
Kết quả sau khi chạy node.js trên sẽ là: 
<h1>Awesome People</h1>
<ul>
 <li class="first">Paul</li>
 <li>Jim</li>
 <li>Jane</li>
</ul>

Bạn có thể tham khảo thêm tại : http://paularmstrong.github.io/swig/ và https://github.com/paularmstrong/swig/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.