Giới hạn số connection trên ip của vsftp.Giới hạn số connection trên ip của vsftp.Mặc định vsftpd không giới hạn số connection trên một ip nguồn.
Dể set giới hạn trên một ip pub kết nồi vào vsftpd server ta cấu hình sau.
Mở file : vsftpd.conf
vi /etc/vsftpd.conf
Set số connection:
max_per_ip = 4
Sau đó restart lại vsftpd.
# /etc/init.d/vsftpd restart

Bạn sẽ gặp lỗi sau khi giới hạn connection trên server ftp : 

Status: Connecting to manageitservice247.com:21...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Response: 421 There are too many connections from your internet address.
Error: Could not connect to server
Status: Waiting to retry...

ftp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.