Khác nhau giữa Chef và Ansible.Nói chung 2 tools này có công dụng thì như nhau, nhưng nó có 1 số đặc điểm khác nhau như sau:

1. Chef được viết bằng ruby và dùng các syntax của ruby để viết các cookbook. Trong khi python là ngôn ngữ chính của Ansible.

2. Chef khi boottrap thì phải thông qua Server chủ của chef, còn Ansible thì chạy thẳng từ PC của admin lên các server được tạo và Ansible sử dụng ssh trực tiếp vào trong server được tạo để cài đặt.

3. Khả năng cài đặt bằng chef nhanh hơn bằng Ansible.

4. Trái tim của Chef là cookbook còn Ansible là playbook

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.