Chuyển đến nội dung chính

DOCKER LÀ GÌ ?

DOCKER LÀ GÌ ?
Docker cho phép chúng ta đóng gói 1 ứng dụng với tất cả tính năng hoàn toàn độc lập của nó cho việc phát triển phần mềm máy tính.
Docker container bao trùm những bộ phận của phần mềm trong một hệ thống file system hoàn chỉnh cái mà nó chứa mọi thứ cần để phần mềm chạy: mã code, runtime, các công cụ hệ thống, các thư việc hệ thống – tất cả các loại bạn cần chạy trên server .Sự đảm bảo này nó cho phép chạy cùng với mối trường nó đang chạy.
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA DOCKER.
Nhẹ  (lightweight): các container chạy trên cùng một server , nó chia sẽ trên cùng nhân hệ điều hành nên nó hiệu quả tong việc sử dụng RAM. Các image sẽ được xây dựng từ lớp filesystem nên chúng có thể chia sẽ các file chung, nên nó hiệu quả hơn cho việc sử dụng ổ đĩa và tải về những image.
Mở (open): docker container dựa trên những tiêu chuản mở, cho phép container chạy trên hầu hết cac hệ đều hành Linux và hệ điều hành Microsoft với sự hỗ trợ cho mỗi hạ tầng của chúng.
Bảo mật: (secur): Mỗi Container chạy hoàn toàn 1 cách độc lập với ứng dụng của nó và chạy độc lập với hạ tầng cơ sở trong khi cung cấp một lớp bảo vệ them cho ứng dụng.
SỰ KHÁC NHAU GIỮA DOCKE VÀ VIRTUAL MACHINE.

Mỗi máy ảo bao gồm ứng dụng, những thư viện và binary cần thiết và một hệ điều hành nguyên vẹn – tất cả chúng có thể chiếm 1 dung lượng lên tới hang chục GB.
Container bao gồm ứng dụng vào các dependencies của nó, nhưng nó chia sẽ nhân với các container khác.Chúng chạy 1 cách tách bạch với các process khác nhau và không gian sử dụng người dung khác nhau trên một hệ điều hành.Nó cũng chạy 1 cách độc lập với hạ tầng bên dưới.Docker container chạy trên mọi máy tính và trên mọi hạ tầng và trên mọi hạ tầng đám mây.


Docker DiagramVirtual Machine Diagram
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys print"This is the name of the script: ", sys.argv[0]print"Number of arguments: ", len(sys.argv)print"The arguments are: ", str(sys.argv)

Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Vậy REST là gì:

Có 6 yếu tố của REST như sau:

1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này.

2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác.

3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không.

4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa.

5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau.

6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác.

RESTful web service là gì :

Kiế…

Cài đặt docker trên windows server 2016.

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :