DOCKER LÀ GÌ ?

DOCKER LÀ GÌ ?
Docker cho phép chúng ta đóng gói 1 ứng dụng với tất cả tính năng hoàn toàn độc lập của nó cho việc phát triển phần mềm máy tính.
Docker container bao trùm những bộ phận của phần mềm trong một hệ thống file system hoàn chỉnh cái mà nó chứa mọi thứ cần để phần mềm chạy: mã code, runtime, các công cụ hệ thống, các thư việc hệ thống – tất cả các loại bạn cần chạy trên server .Sự đảm bảo này nó cho phép chạy cùng với mối trường nó đang chạy.
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA DOCKER.
Nhẹ  (lightweight): các container chạy trên cùng một server , nó chia sẽ trên cùng nhân hệ điều hành nên nó hiệu quả tong việc sử dụng RAM. Các image sẽ được xây dựng từ lớp filesystem nên chúng có thể chia sẽ các file chung, nên nó hiệu quả hơn cho việc sử dụng ổ đĩa và tải về những image.
Mở (open): docker container dựa trên những tiêu chuản mở, cho phép container chạy trên hầu hết cac hệ đều hành Linux và hệ điều hành Microsoft với sự hỗ trợ cho mỗi hạ tầng của chúng.
Bảo mật: (secur): Mỗi Container chạy hoàn toàn 1 cách độc lập với ứng dụng của nó và chạy độc lập với hạ tầng cơ sở trong khi cung cấp một lớp bảo vệ them cho ứng dụng.
SỰ KHÁC NHAU GIỮA DOCKE VÀ VIRTUAL MACHINE.

Mỗi máy ảo bao gồm ứng dụng, những thư viện và binary cần thiết và một hệ điều hành nguyên vẹn – tất cả chúng có thể chiếm 1 dung lượng lên tới hang chục GB.
Container bao gồm ứng dụng vào các dependencies của nó, nhưng nó chia sẽ nhân với các container khác.Chúng chạy 1 cách tách bạch với các process khác nhau và không gian sử dụng người dung khác nhau trên một hệ điều hành.Nó cũng chạy 1 cách độc lập với hạ tầng bên dưới.Docker container chạy trên mọi máy tính và trên mọi hạ tầng và trên mọi hạ tầng đám mây.


Docker DiagramVirtual Machine Diagram
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.