CHEF LÀ GÌ ?

CHEF LÀ GÌ ?
Chef là một hệ thống và là một framework tự động về hạ tầng đám mây nó tạo sự dễ dàng cho việc deploy 1 và nhiều server cùng 1 lúc và ứng dụng đến bất kỳ một hạ tầng vật lý, hạ tấng ảo hóa hoặc hạ tầng đám mây nào mà không quan tâm đến quy mô & kích cỡ của hạ tầng đó.
Nó bao gồm : Một hoặc nhiều workstation, 1 Server chef và các node được tạo ra bởi chef –client. Cookbook và recipe được dùng để thông báo cho chef-client phải tạo một node như thế nào.
WORKSTATION:
Là một máy tính được cấu hình để chạy các công cụ chef command line với chef-repo, cookbooks, … để giao tiếp với chef-server . Workstation có các đặt tính sau:
1.    Viết các kich bản cookbooks và recipe (chúng dùng syntax, patterns của ruby )
2.    Sử dụng những công cụ dòng lệnh.\
3.    Cấu hình policy, như định nghĩa role và env, thong tin định nghĩa chứa trong data bag.
4.    Giao tiếp với node khi bootstrap.
Knife là công cụ dòng lệnh khi bootstrap 1 node mới.
Chef-repo chứa các cookbooks trong nó hoặc mỗi chef-repo sẽ là cookbook riêng biệt.
Knife.rb chứa các thong tin lưu trữ cấu hình khi bootstrap.
Metadata.rb
CHEF DK
Là một bộ phát triển chef định nghĩa 1 workflow chung cho việc phát triển cookbook.
CHEF SERVER
Là nơi lưu trữ các dữ liệu cấu hình.Nó chứa các cookbook và policy cho việc tạo 1 node mới. Chef server có thể đăng ký trên chef website hoặc bạn có thể cài đặt chef server riêng cho công ty của mình.
NODE
Là 1 server mới với các ứng dụng đầy đủ khi được tạo ra từ việc sử dụng chef.

Chúng ta sẽ đi sâu hơn về cookbooks, role, data bag, recipe, attribute,… ở những chủ đề sau.

Chi tiết : http://manageitservice247.com/blog

Nhận xét

 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.