CẤU TRÚC TRONG CÂU LỆNH DOCKER

Docker là câu lệnh để chỉ ra cho hệ điều hành biết là ta đang chạy docker.
Run : đây là subcommand dung để tạo và chạy 1 docker container.
Hello-world : là tên của image. Image này sẽ được lấy trên internet. Nếu match trùng tên này. Sau này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về docker hub.
Bạn có thể  lên trang web: https://hub.docker.com/ sau đó tìm 1 tên image nào đó mà bạn chắc rằng image này được chia sẽ public trên docker hub.
Ví dụ bạn có thể tìm : thanh3d , sẽ xuất hiện các image mình public trên docker hub.
Sau đó bạn có thê chạy để tải image của mình về bằng cách:

      docker pull thanh3d/mongodb

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.